Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya Szolgáltató valamennyi telephelyén létrejövő jogviszonyokra kiterjed. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában elérhető el.

Szolgáltató neve: Gál Marianna EV.
Szolgáltató székhelye: 1171 Budapest Várvíz utca 13.
Szolgáltató weboldala: https://catnails.hu
Szolgáltató telefonszáma: +36305079330
Szolgáltató e-mail címe: marianna.gal@catnails.hu

Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF nyelve magyar, az árak forintban értendők, 27%-os áfát tartalmaznak.

Vonatkozó jogszabályok:

    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

    45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Jelen ÁSZF 2019.08.01 napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, a módosításokat azok hatályba lépése előtt a weboldalán közzéteszi. Ügyfelek (Vendégek) Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével jelen szabályozást magukra nézve elfogadják.

Igénybe vehető szolgáltatások köre

Szolgáltató telephelyein Szolgáltató mindenkori ár listán szereplő szolgáltatások vehetők igénybe, mely folyamatosan elérhető az Árak menüpont alatt.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat minden 18. életévét betöltött, korlátlan cselekvőképességű személy igénybe veheti.

18. életévét be nem töltött személy akkor veheti igénybe a szolgáltatásokat, ha ehhez szülője vagy gondviselője személyesen, vagy ennek hiányában írásban hozzájárul.

Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatás igénybevételét és az üzlet látogatását különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha Ügyfél

  • alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, illetve felmerül ennek gyanúja, valamint fertőző betegségben szenved,
  • ruházatával az üzletet vagy annak berendezését beszennyezheti,
  • magatartásával a munkafolyamatot vagy a többi ügyfelet zavarja,
  • garanciális feltételekkel visszaél,
  • előzetesen rögzített időpontján nem jelenik meg, illetve, ha nem tartja be a lemondási feltételekben foglaltakat.

Időpont foglalás és lemondás

Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag előzetes időpont foglalással lehet igénybe venni. Szolgáltató időpontot szabad helyek függvényében tud adni.

Ügyfélnek az időpont foglaláskor úgy kell meghatározni az igénybe veendő szolgáltatásokat, hogy azokon a szolgáltatás teljesítésekor már változtatni ne kelljen. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy időpontfoglalás céljából vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát Szolgáltató rögzítse.

Szolgáltató a rögzített időpontot megelőzően emlékeztető üzenetet küldhet a megadott telefonszámra, valamint szóbeli és írásos kommunikációra használhatja. Marketing célú megkeresést Ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül nem végezhet.

Ügyfélnek a rögzített időpont módosítására vagy lemondására, az időpont napját megelőző nap 12:00-ig van lehetősége. Amennyiben ennél későbbi időpontban módosítaná, vagy mondaná le a rögzített időpontot, Szolgáltatónak lehetősége van a szolgáltatás nyújtását megtagadni, vagy azt további feltételekhez (kárenyhítés) kötni.

Garancia

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról nem rendelkezik, azokra Szolgáltató önként vállal jótállást. Szolgáltató az önként vállalt jótállás feltételeitől fogyasztó kárára nem térhet el.

A jótállás minden olyan hibára kiterjed, amely anyaghibára vagy nem megfelelő kivitelezésre vezethető vissza. Nem vonatkozik azonban olyan sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat során – például gyakori fizikai munkavégzés, vegyszerrel való érintkezés, kaparás, feszítés, hőhatás – keletkeztek.

Szolgáltató 3 napon belüli felválás esetén vállal jótállást.

A jótállás időtartamába a szolgáltatás igénybevételének napja is beleszámít, függetlenül attól, hogy az melyik napszakban történt.

A jótállási igény bejelentésének meg kell történnie jelen fejezet harmadik bekezdésében részletezett időszakon belül. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú.

Amennyiben Szolgáltató fel tud ajánlani legalább három időpontot, de azok egyike sem felel meg az Ügyfélnek, és nincs lehetőség a jótállás időtartama alatt az Ügyfélnek megfelelő időpontban a hiba kijavítására, Szolgáltató jótállási kötelezettsége megszűnik. A három időpontból legalább kettőnek egymástól eltérő napokra kell esnie.

Ha Szolgáltató nem tud a jótállás időtartama alatt legalább három időpontot felajánlani, akkor jótállási kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg Ügyfélnek megfelelő időpontot nem tud rögzíteni, vagy Ügyfél a harmadik, Szolgáltató által felajánlott időpontot is el nem utasítja.

A garanciális eljárás mikéntjét Szolgáltató határozza meg. A hiba jellegétől függően alkalmazhat javítást, részleges vagy teljes cserét, illetve árleszállítást.

Panasz

Ügyfél panaszát a Szolgáltató elérhetőségeimen közölheti.

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: (1) 488-2131
Fax szám: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Sütik (cookie-k), Mik a sütik?

A sütik kicsi szöveg fájlok, amelyeket a weboldal lement a böngésző felhasználó által használt eszközre a látogatás során. A fájl alapján a weboldal látogatás ténye, helye és ideje megállapítható lesz.

Hogyan működik?

A honlap egyes oldalaira a Google Analytics rendszerének segítségével mérőkódok kerültek elhelyezésre az oldalak látogatottságának nyomkövetésére. A Google Analytics által használt sütik (coocie-k) működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A sütire figyelmeztető ablak a https://cookie-script.com/ segítségével készült.

Hogyan kontrollálható?

A sütik kontrollálásáról / törléséről részletek itt olvashatók: aboutcookies.org

Szerzői jogok

A weboldal és tartalma az IT-Assist.hu alkotása, a design képzőművészeti alkotásnak minősül a szerzői jogvédelem alapján, így külön védelmet élvez.

Szolgáltató elektronikus felületein lévő képi és szöveges tartalmak másolása és publikálása tilos, kivéve ha

Szolgáltató logója szerepel a képanyagon,

Szolgáltató neve és weboldalának elérhetősége hivatkozásként szerepel a szöveges tartalom elején vagy végén, egyértelművé téve, hogy a tartalom Szolgáltató tulajdonát képezi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás jogi következményekkel jár.

Az oldalon feltüntetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, az esetleges pontatlanságért a szerző nem vállal felelősséget.

Fizetési módok

Készpénzben, közvetlenül a szolgáltatás befejezését követően.

Budapest, 2019. augusztus 1.

CatNails